Tài khoản của tôi

ĐỒ BẾP NHÔM GANG NGÂN THỌ
Địa chỉ: Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội
Tài khoản:
Lê Thị Xuân
STK: 2802205001215 Agribank, chi nhánh Mê Linh, Hà Nội
hoặc:
Lê Thị Xuân
STK: 0361 000 277 333
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vĩnh Phúc , Thị xã Phúc Yên( vietcombank)