Đúc nhôm gò nhôm theo yêu cầu

Ngoài sản xuất đồ bếp như nồi niêu chảo gang, nhôm. Ngân Thọ còn nhận thiết kế thi công đúc nhôm gò nhôm theo yêu cầu