Thố cơm cá mặn đúc bằng gang trắng

Thố cơm cá mặn đúc bằng gang trắng hợp vệ sinh và rất bền

Thố cơm cá mặn bằng đất nung thường xuyên bị vỡ, sứt tai, mà các cạnh đó rất sắc.

Có giải pháp thay thế thố đất đó là chuyển sang thố gang.

Thố gang chống dính 1 lít. Chi tiết tại đây

Thố gang doa bóng 1 lít. Chi tiết