Nồi thố gang giá sỉ dành cho nhà hàng

GIÁ SỈ RẺ NHẤT DÀNH CHO NHÀ HÀNG KHI CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG NỒI NIÊU THỐ GANG NGÂN THỌ

Nồi thố gang giá sỉ khi mua 10 nồi trở lên. Do chỉ có nhà hàng làm nghề mới sử dụng ít nhất là 10 nồi, vì thế NT bán giá sỉ. Trong năm ngoái 2019, NT xuất ra khoảng 2000 nồi thố gang vào thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trên toàn quốc nói chung thì vẫn chưa tính toán được.

Nồi thố gang giá sỉ

Thố nấu lẩu 1.5 lít doa bóng Ngân Thọ

Video tham khảo : Thố gang Ngân Thọ